Bloor ataskaita sėkmingai apžvelgia SAP ASE TCO apklausos rezultatus

Bloor tyrimas išanalizavo SAP klientų apklausą ir pareiškė, kad visose 21-oje TCO ir susijusiose apklausos metrikose SAP ASE buvo įvertinta kaip pranašesnė nei Oracle. Tai patvirtino klientai įdiegę abu sprendimus. Pilną ataskaitą skaitykite čia.