PALAIKYMAS

Palaikymo sutartis numato, kad darbo dienomis nuo 08:00 iki 16:00 klientai be jokių apribojimų gali skambinti palaikymo telefonu tarnybai, teikiančiai paslaugas lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Klientai turi teisę paskirti keturis kontaktinius asmenis, kurie turės prieigą prie palaikymo paslaugų internetu. Sutartis taip pat numato programinės įrangos atnaujinimų pateikimą.

Programinės įrangos naujinius galima parsisiųsti iš čia.

Dėl su palaikymu susijusių klausimų skambinkite telefonu +372 618 1300 arba rašykite el. paštu support-at-syb.lt.

Aktyvus palaikymas – galimiems gedimams numatyti ir išvengti

Aktyvaus palaikymo politika skirta užkirsti kelią bet kokioms ikiavarinėms situacijoms ir taip pagerinti sąlygas naudotis sistema. Ji vykdoma pagal individualią kontrolės programą atsižvelgiant į kliento poreikius. Programa gali būti vykdoma nuotoliniu būdu arba kliento patalpose.

Kontrolės programa gali būti visiškai pritaikyta kliento poreikiams ir apimti, pavyzdžiui, šias priemones:

  • duomenų bazės valdymo sistemos tinkamo veikimo patikrą;
  • duomenų bazės užimtos vietos valdymą;
  • duomenų bazės serverio klaidų žurnalo patikrą;
  • bet kokių paketinių užduočių vykdymo stebėjimą;
  • duomenų bazės nuoseklumo patikros stebėjimą.

Sport media | Nike